سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا رفیعی – دانشجوی دکترای مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد
رضا قاضی – دانشیار گروه مهندسی برق
حمید تولیت – استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه تگزاس A&M آمریکا

چکیده:

در این مقاله استراتژی نوینی جهت جبران هارمونیکهای بار در شرایط غیرسینوسی بودن ولتاژها که جبران توام هارمونیکها و ضریب قدرت ممکن نیست ارائه شده . روش ارائه شده تعمیمی از استراتژیهای موجود بوده و با درجه انعطاف بالایی قابلیت برنامه ریزی جهت بهینه سازی انواع شاخصهای کیفیت توان را دارد . بعنوان یک نمونه یک استراتژی که تضمین کننده ماکزیمم شدن ضریب قدرت و در عین حال برآورده شدن قیدهایی روی هارمونیکهایی جریان است ارائه و بررسی شده استنتایج بدست آمده بطور واضح نشان دهنده قابلیتها و کارآیی بسیار بالاتری استراتژی شده نسبت به روشهای موجود است.