سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرضا بیگی نیا – استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد
تایماز حمایلی مهربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – گرایش بازاریابی دانشگاه شاهد

چکیده:

توریسم یکی از صنایعی است که سهم چشمگیری در اقتصاد جهانی دارد و مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است حتی کشورهای پیشرفته صنعتی نیز با ضرورت سرمایه گذاری در این بخش اذعان دارند. توسعه صنعت توریسم منجر به افزایش رقابت، برای جذب گردشگر ، با اتخاذ مانسب ترین شیوه ها و تکنیکهای بازاریابی گردیده است. شکست در اتخاذ استراتژی های مناسب ترفیعی، منجر به از دست دادن فرصت درآمد زایی از این صنعت در بازار رقابت جهانی خواهد شد. مضافا اینکه پایداری این صنعت عمیقا در گروه تدبیر روشهای صحیح حفاظت از منابع جذب گردشگر و جلوگیری از تخریب محیط زیست و یکپارچگی فرهنگی خواهد بود. چرا که توریسم در کنار فواید اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی می تواند سبب بروز مشکلاتی در طبیعت و منابع جذب گردشگر گردیده و چرخه موزون عرضه و تقاضای توریسم را مخدوش نماید. سعی نویسندگان مقاله بر این است که از طریق بررسی استراتژی های ترفیعی، زمینه های توسعه توریسم پایدار در ایران را مورد تحلیل قرا ردهد. این بررسی از جنبه تئوریک صورت پذیرفته است.