سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرشاد مدنی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
جلیل حیدری دهویی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع

چکیده:

ضرورت بهره گیری از سیستم های کدگذاری و طبقه بندی کالا و خدمات که بتواند به عنوان زبان مشترک بنگاه ها و افراد در سطح تجارت جهانی باشد، به عنوان یکی از اساسی ترین زیرساخت های لجستیک جهانی مطرح می باشد. سطوح کلان مدیریتی، وزارتخانه ها، شرکتها، موسسات و نهایتًا مردم هر کشور با توجه به نیاز خود می توانند از کارکردهای مختلف سیستم های کدگذاری و طبقه بندی بهره گیری نمایند. مدیران ارشد وزارت بازرگانی به منظور بررسی سناریوهای ممکن جهت بهره گیری از این ابزار، پروژه تحقیقاتی را تعریف کرده تا بدین وسیله اطلاعات لازم جهت تصمیم گیری را در اختیار داشته باشند. در انتهای این طرح بر اساس اطلاعات کسب شده، سناریوهای ممکن به تفکیک سیستم های کدگذاری و طبقه بندی مورد تحلیل قرار گرفته و به منظور تصمیم گیری در اختیار مدیران ارشد قرار گرفته است.