سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه کریمی اورگانی –

چکیده:

تالابها به عنوان غنی ترین اکوسیستم ها ؛ دارای بیشترین تنوع زیستی بوده و امروزه به عنوان یک منبع درآمدمحروم محسوب میشوند. تالاب بین المللی هامون یکی از تالابهای مهم دنیا و تامین کننده Ĥ برای مردم خصوص آب شیرین کشور با وسعت ۵۷۰۰۰۰ هکتار می باشد.این تالاب بعنوان منطقه حفاظت شده در مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد و در فهرست کنوانسیون رامسر و فهرست مونترو ( ۱۹۹۲ ) ثبت گردیده است. تالاب هامون دربرگیرنده ارزشهای اقتصادی ؛ اجتماعی؛ تفرجی و زیست محیطی گسترده ای است که این تالاب را در زمره مهمترین تالابها قرار داده است. متاسفانه بواسطه خشکسالیهای اخیر ؛ بسیاری از گونه های ارزشمند تالابی که زنجیره حیات را در این اکوسیستم تشکیل داده اند؛ از بین رفته اند. لذا هدف از این تحقیق؛ ارائه راهکارهای حفاظتی موثر جهت حفظ حیات اکوسیستمی تالاب است و این امر با گسترش سطح آگاهی و اطلاعات مردم بومی؛ توسعه سیاستهای تالابی موثر؛ مدیریت صحیح تالابها ؛توجه به سیستمهای سنتی؛ روستایی و همکاریهایبین المللی و ارائه قوانین و مقررات موثر و … میسر خواهد بود. بدیهی است با ارائه چنین راهکارهایی می توان در جهت حفظ این اکوسیستم ارزشمند و دستیابی به توسعه پایدار و تضمین ماندگاری این اکوسیستم ارزشمند اقدام نمود.