سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
اکبر فدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه رازی کرمانشاه
هیثم عبیدعبدالزهره – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:
یک کسب وکار هیچگاه بهطور اتفاقی تبدیل به رهبر بازار نمیشود .برنامهریزی بسیار دقیقی بایدوجود داشته باشد تا یک سازمان رقبایش را کنار بزند. برنامه ریزی استراتژی رشد در کسب و کار یکفرایند مدیریتی است که ایجاد و حفظ تعادل منطقی بین اهداف، منابع و موقعیت های متغیر ومتزلزل بازار محصولات شرکت ها را برعهده دارد و هدف آن ایجاد یا تغییر کار و محصول شرکت ها آن هم به منظور دستیابی به رشد پایدار و سود رضایت بخش است. درواقع بازار رقابتی امروزه نیازمند یه سیستم برنامه ریزی استراتژیک جهت حفظ وضع موجود و در درجه بعدی بالا بردن جایگاه شرکت در بازار و بین رقبای آن فعالیت تجاری می باشد. در این مقاله سعی شده تا ضمن معرفی مفهوم رشد در کسب و کار، انواع استراتژی های دستیابی به آن را نیز مورد بررسی قرار دهیم