سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
حسین الیاسی – استادیار، دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
حامد جواهری فرد – کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
حمیدرضا نجفی – دانشیار، دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:
کنترل پیش بین بر پایه مدل که در دهه های اخیر مرسوم شده است، تأثیر قابل توجهی را در مهندسی کنترل مدرن ایجاد کرده است. ایده اساسی ظاهر شده در خانواده کنترل پیش بین، بر اساس موارد زیر است: ۱-استفاده از یک مدل برای پیشگویی خروجی فرایند در لحظات آینده ۲-محاسبه یک دنباله کنترلی به کمک مینیمم سازی یک تابع هدف ۳-استفاده از استراتژی کنار گذاشتن، که شامل بکارگیری اولین جزء کنترلی در دنباله کنترلی محاسبه شده در هر لحظه زمانی می باشد. در این مقاله، کاربرد استراتژی کنترل پیش بین، به شکل مستقیم و به منظور کنترل توان در یک ژنراتور القایی دوسو تغذیه (DFIG) بررسی شده است. این طرح کنترلی بر روی مبدل AC/CD/AC این ژنراتور که در یک سیستم تبدیل انرژی بادی بکاررفته است پیاده سازی شده است. نتایج شبیه سازی، پاسخ های دینامیکی سریع، مقاوم بودن و دقیق بودن این روش کنترلی را نشان می دهد.