سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه حسینی پور – بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا وزیری – بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد داستانپور – بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
احمد عرب – بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله ۱۶ جنس از استراکدهای متعلق به نهشته های الیگو – میوسن در نواحی سیرجان برای اولین بار معرفی می گردند. این استراکدها از حفظ شدگی خوبی برخوردار بوده و متعلق به پودوکیدها و پلاتی کوپیدها می باشند. ترکیب مجموعه استراکدها محیط اکولوزیکی مناسب و مطلوبی را در زمان نهشته شدن رسوبات الیگو – میوسن نشان می دهد.