مقاله استروماي لوله رحمي به همراه استروماي تخمدان و استروموز (گزارش يک مورد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۸۷ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: استروماي لوله رحمي به همراه استروماي تخمدان و استروموز (گزارش يک مورد)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استروماي لوله رحمي
مقاله استروماي تخمدان
مقاله استروموزيس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقيمي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني گردفرامرزي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فتوحي اردكاني احسان
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي شوازي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ظهور استروما در لوله رحمي با شيوعي بسيار کمتر از استروماي تخمدان رخ مي دهد. در اين مقاله زني ۶۳ ساله معرفي شده است که با تورم شکم در ناحيه دور ناف و سوپراپوبيک همراه با کاهش وزن و يبوست مکرر در طي پنج سال گذشته به بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال ۱۳۸۶ مراجعه نمود. در سونوگرافي توده بزرگ (۱۷۷ ´۱۲۲ ميلي متر) و در سي تي اسکن توده بيضي و حجيم به ابعاد ۱۵×۲۱×۲۱ سانتي متر در شکم و در محاذات خط وسط ديده شد. بيمار لاپاراتومي شد و در بررسي آسيب شناسي توده مذکور استروماي تخمدان با تراتوم کيستيک بالغ به همراه استروماي لوله و استروموز صفاق گزارش شد. تظاهرات ويژه استروماي لوله در اين نمونه همراهي آن با استروماي تخمدان و وژتاسيون هاي متعدد وزيکولي در کلدوساک، پريتوئن و ناحيه مثانه بود. اين گزارش از موارد بسيار نادر همراهي اين دوگونه از استروما تخمدان و لوله رحمي با استروموزيس مي باشد.