مقاله استعاره: مفهوم، نظريه ها و کارکردهاي آن در تعليم و تربيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مطالعات تربيتي و روان شناسي از صفحه ۷۷ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: استعاره: مفهوم، نظريه ها و کارکردهاي آن در تعليم و تربيت
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استعاره
مقاله نظريه هاي استعاره
مقاله کارکردهاي استعاره
مقاله تعليم و تربيت
مقاله استعاره تربيتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنگويي اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني وركي بختيار
جناب آقای / سرکار خانم: فتوحي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودي جهانگير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به هدف بازشناسي مفهوم و نقش استعاره از منظر تعليم و تربيت، در دو بخش تنظيم شده است: در بخش نخست ديدگاههاي شش گانه در نظريه هاي استعاره کلاسيک و جديد را بر اساس رويکردهاي شناختي و با توجه به اهميت استعاره شناسي در بحثهاي شناختي و ذهني معرفي مي کند، در بخش دوم صورتهاي استعاري زبان را در سه گونه اصلي (تشبيه، تمثيل و نماد) رده بندي کرده و هريک را جداگانه معرفي نموده و آنگاه نقشهاي صور استعاري را با تکيه بر ارزشهاي شناختي و نقش آنها را در صورتبندي و بازشناسي معني معرفي مي کند در سراسر اين نوشتار به ماهيت استعاره به عنوان يک امر شناختي و به نقشهاي آن به منزله يک فرايند تربيتي و پرورشي نظر دارد. و چنين نتيجه مي گيردکه بسياري از نقشهاي استعاره از جمله نقشهاي انگيزشي، اکتشافي، تاويلي، اقناعي، و نقشهاي معطوف به بازپروري معني همگي کارکردي تربيتي نيز دارند که در نظامهاي تعليم و تربيت بايد که مورد توجه قرار گيرند.