مقاله استعاره هاي نو و چند لايه در شعر خاقاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در فنون ادبي از صفحه ۸۱ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: استعاره هاي نو و چند لايه در شعر خاقاني
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استعاره
مقاله استعاره چند لايه اي
مقاله نوآوري
مقاله خاقاني
مقاله شعر فني
مقاله دانسته هاي خاقاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشهدي محمدامير
جناب آقای / سرکار خانم: واثق عباسي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: دهرامي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استعاره از مهمترين ابزار انتقال زبان از كاربرد حقيقي به كاربرد مجازي و ادبي آن است و بيش از عناصر ديگر شعر در نوآوري و ايجاد سبك شخصي نقش دارد. خاقاني از نظر آفرينش استعارات بديع و تازه در شمار خلاق ترين شعراي فارسي گوي قرار دارد. وي كه از همه خلاقيت هنري و دانسته هاي خود در جهت ايجاد شيوه اي تازه و ديرياب ساختن شعر استفاده كرده، از استعاره هاي تازه و ديرياب در اين راستا بهره زيادي برده است. بررسي استعاره در شعر خاقاني موجب شناخت بيشتر هنرنمايي هاي او در عرصه خيال و فهم بهتر شعر او مي شود. اين مقاله با اين هدف به بررسي زمينه هاي آفرينش استعاره در شعر خاقاني و نو آوري هاي او در اين قلمرو پرداخته است. وي علاوه بر كشف ارتباط و شباهت هاي تازه بين اشيا و پديده ها كه موجب ساخت استعاره هاي نو شده، در ساختار استعاره نيز نوآوري هايي به وجود آورده است. گاهي ارتباط كشف كرده او بين دو شيء در چند لايه ارتباطي شكل گرفته است كه مي توان آن را استعاره هاي چند لايه اي ناميد .