سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن فضائلی – دانشیار موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده:

وفور عوامل طبیعی مانند نور و گرمای مناسب در کنار دشت های وسیع و هموار و توسعه آب رسانی در خوزستان سبب شده است تا کشت انواع گیاهان زراعی و باغی و تنوعی از محصولات جالیزی، سبزی و صفی در این استان توسعه پیدا کند. توسعه انواع محصولات کشاورزی در استان، با تولید انبوهی از پس ماندهای گیاهی همراه است که بخش زیادی از انرژی ذخیره شده در منابع گیاهی را شامل می شود. بدیهی است که حفظ منابع و تداوم تولید نیاز به تهیه و اجرای برنامه های تناوبی درستی دارد که گیاهان علوفه ای بخش مهمی از آن را شامل خواهد شد. استفاده بهینه از انواع و ارقام مختلف گیاهان علوفه ای در راستای حفظ حاصل خیزی خاک و همزمان تولید علوفه و گسترش پرورش دام می تواند ارزش افزوده بخش کشاورزی منطقه را افزایش دهد. از طرفی، با نگهداری دام در جوار مزارع می توان به جای تزریق مواد سمی در مزارع و سوزانیدن پس ماندهای گیاهی آنها را با مصرف در تغذیه دامها به شیر و گوشت و نیز کود آلی تبدیل و به سلامت تولید غذا کمک نمود. منابع استان توان گسترش حدود یک میلیون راس دام بزرگ با اولویت گاومیش و گاوهای با استعداد از نژادهای گرمسیری مانند گاو سیستانی با هدف تولید سه میلیون تن شیر و یک صدهزار تن گوشت قرمز را دارا می باشد که میتواند ایجاد یک صد هزار اشتغال جدید را در پی داشته باشد.