سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
سعید حسامی – استادیاردانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سیدروح اله معافی مدنی – دانشجوی دکتری راه و ترابری دانشگاه پیام نور

چکیده:
انرژی سطحی قیر و سنگدانه یکی از خصوصیات مهم مصالح است که بر روی عملکرد مخلوط آسفالتی تاثیرگذار می باشد از اصول ترمودینامیک می توان برای اندازه گیری تمایل قیر به جداشدن از سنگدانه در حضور آب براساس اجزاء انرژی سطحی استفاده نمود که بیانگر میزان حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی می باشد لذا برای داشتن مخلوط با حساسیت رطوبتی کم می توان با استفاده از اندازه گیری انرژی سطحی قیر و سنگدانه استفاده نمود در این مقاله روش های مختلف اندازه گیری سطحی معرفی و با یکدیگر مقایسه می گردد براساس بررسی های صورت گرفته روش صفحه ویلهلمی برای اندازه گیری انرژی سطحی قیر و دستگاه جذب یونیورسال برای اندازه گیری اجزاء انرژی سطحی سنگدانه پیشنهاد می گردد