سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد جوان بخت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
محسن فلاح راد –

چکیده:

دراین مقاله، چگونگی استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی در ارزیابی کیفیت نرم افزار تشریح می شود.همانطور که میدانید بیشتر ارزیابی ها با استفاده ازمنطق کلاسیک صورت میگیرد که نتایج بدست آمده ، زیاد واقعی به نظرنمی رسد، حال با استفاده ازمنطق فازی وکاربرد آن درتصمیم گیری به ارزیابی کیفیت نرم افزار پرداخته ایم که نتایج، جنبه واقعی تر به خود گرفته است. ابهام درادراک به علت گستردگی پدیده ها وابهام درمعنا دومنبع نادقیق درتصمیم گیری هستند که مدل MCDMتلاش دارد تا این گونه ابهامات را درتصمیم گیری برطرف کند.استفاده ازنظریه مجموعه های فازی درمدل مذکور باعث خواهد شد که کارایی این فن درتصمیم گیری دو چندان گردد ونتایج مدل تصمیم گیری به معنای زبان طبیعی تصیمیم گیرنده نزدیکتر وواقعی تر جلوه نماید.