سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سپیده ناصری – دانشکده فنی دانشگاه تهران
کارو لوکس –

چکیده:

در این مقاله یک تجربه عملی از کابرد خوشه بندی فازی در دسته بندی نسخ پزشکان بدون آگاهی قبلی ازماهیت داروها و ارتباط آنها با بیماری ها جهت تشخیص بیماریهای ش ایع بیان شده است. در روش پیشنهادی بیماریها به صورت خوشه ها نشان داده می شوند. از آنجاییکه نمی توان به طور قطعی بیان کرد که یک جفت دارو حتما برای بیماری خاصی تجویز شده پارامتر احتمال و عدم قطعیت درتشخیص بیماری وارد می شو د. نتایج نشان می دهد که با این روش می توان علاوه بر دسته بندی بیماریهای رایج در یک جامعه آماری ، نحوه عملکرد پزشکان در تجویز داروها را بررسی کرد و برا ی تشخیص شیوع بیماری جدید و صحت نسخه نیز استفاده کرد