سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

تورج اسدی – کارشناس ارشد حفاظت خاک مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
سیدصابر شاهوئی – هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان
محمد اسدی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

چکیده:

فرسایش خاک یکی از معضلات بزرگ حوزه ها وتمام عرصه های کشاورزی و منابع طبیعی جهان است . که باعث تخریب اراضی و کاهش حاصلخیزی خاکهاو مشکل بوجود آمدن سیل و عواقب
ناگوار دیگری است که بشریت را تهدید می کند ، نظر به اهمیت مسئله فرسایش ، پژوهشگران در سراسر جهان از دیر باز در پی این بوده اند تا با استفاده از روش های مختلف بتوانند میزان
فرسایش خاک را محاسبه نمایند . بر این اساس روشهای مختلفی از جمله مدلهای فیزیکی ،تجربی و مدلهای ریاضی جهت نیل به اهداف ابداع شده ودر نقاط مختلف جهان به آزمایش گذاشته شده
است . که هر یک دارای محاسن و معایبی بودند و بستگی به مشخصات اقلیمی و فیزیکی منطقه وهمچنین نظرکارشناسی مجری طرح داشته است (۲) روش سزیوم ۳۷- حاصل از آزمایشات
هسته ای در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی می باشد واگرچه در کشورهای مختلف جهان از جمله انگلستان ،کانادا، استرالیا ، ایسلند، چین وآمریکا ، تحقیقات زیادی بر روی آن انجام شده و
هم اکنون مراحل تکوین و تکامل خود را می گذراند . ولی در ایران این روش چندان بکار گرفته نشده واز این لحاظ ضرورت دارد تا بررسی بیشتری بر روی آن بعمل آمده و قابلیت و توانائی
آن جهت محاسبه فرسایش و رسوبگذاری به بوته آزمایش گذارده شود .