سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۴

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم رهنمون‌فر – دانشگاه تهران، دانشکده فنی گروه نقشه برداری سنجش از دور
محمدرضا سراجیان – دانشگاه تهران، دانشکده فنی گروه نقشه برداری سنجش از دور
احد توکلی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی برق
محمد رحمتی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

از آنجا که تصاویر راداری علاوه بر اندازه گیری شدت سیگنال، اطلاعات فاز را نیز با خود به همراه دارند، لذا می توان با استفاده از اطلاعات فاز و با روش تداخل سنجی راداری از آنها در مطالعات زمین لرزه استفاده کرد. در حالیکه در اغلب روشهای ژئودتیکی به اندازه‌گیری های مکرر زمینی برای اندازه گیری جابه جایی پوسته زمین نیاز است، روش تداخل سنجی راداری در ضمن ارائه پوشش زمینی وسیع، نیازمند به اندازه گیری های زمینی را مرتفع می سازد. در این مطالعه با روش تداخل سنجی راداری، مدل نشان دهنده تغییرات زمین درد و زلزله ازمیت(ترکیه) و بم(ایران) ایجاد و مورد بررسی قرار می گیرد. در این مطالعه از روش بکارگیری ۳ تصویر SAR برای تولید اینترفروگرام استفاده شده است. ابتدا از دو تصویر اینترفروگرامی که حاوی ترکیبی از توپوگرافی زمین و تغییرات زمین است، بدست آمده است. سپس با استفاده از دو تصویر که یکی از آنها با دو تصویر قبلی مشترک است، DEM منطقه ایجاد گردیده است. این تصویر DEM به فازتبدیل گردیده و از تصویر اینترفروگرام قبلی کسر گردید. تصویرخروجی، اینترفروگرامی است که نشان دهنده صرفا تغییرات سطح زمین در اثر زلزله است. به منظور بررسی دقت نتایج از شمارش تعداد فرینج ها در اینترفروگرامها و محاسبه مقدار جابجایی زمین استفاده شد که با گزارشات منتشر شده درباره مقدار جابجایی زمین در ازمیت و بم تطابق کامل دارد.