سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شهرزاد فریادی – استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
علیرضا پیرمرادی – کارشناس مسئول GIS سازمان نقشه برداری کشور

چکیده:

عدم مکان یابی صحیح کاربری های شهری خصوصا کاربری آموزشی منجر به نا هماهنگی بین نیاز ها و خدمات ارائه شده از سوی کاربری ها می شود .عدم این هماهنگی در کاربری آموزشی باعث ایجاد مشکلاتی برای دانش آموزان و والدین آنها شده است.هدف از انجام این تحقیق ارزیابی سازگاری مدارس ابتدایی و همچنین تعیین مکانهای مناسب برای احداث مدرسه ی جدید ( مطالعه موردی منطقه ۶ تهران) می باشد که باتوجه به توانایی و تحلیل چند جانبه کاربری ها با یکدیگر، به منظور انتخاب مکان بهینه مراکزآموزشی، از سامانه اطلاعات مکانی((GIS استفاده شده است.
در این مقاله با بررسی ضوابط و قوانین مکان های آموزشی و به کار گیری نقشه های ۱:۲۰۰۰ منطقه ۶ تهران ابتدا وضع موجود سازگاری کاربری آموزشی با سایر کاربریها بررسی گردیده است. سپس با توجه به فاکتورهای لازم برای مدل سازی مکانهای مناسب مدارس، نقشه های فاکتور تهیه و طبقه بندی مجدد(Reclassification) روی آنها انجام گرفت و بعد از آنبه روش Rating ، به هر یک از فاکتورها وزنی داده شد. در انتها نیز با استفاده از مدل تهیه شده ، نقشه های فاکتور به روش همپوشانی شاخص تلفیق و مناطق مناسب مشخص گردید.