سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزین نجفی پور – کارشناس مهندسین مشاور شرکت خدمات مهندسی آب وخاک کشور – مدیریت مطالعات
ندا زرگانی – کارشناس اجرایی شرکت مهندسی آب وطراحی فرزین

چکیده:

علم کشاورزی به جهت صرفه جویی در مصرف آب ، بالا بردن رآندمان آبیاری و همچنین از بین بردن تلفات آب حاصل از نفوذ و تبخیر به سمت سیستم های آبیاری تحت فشار روی آورده اس ت . در این راستا و طی تحقیقات و آزمایشات ٤ ساله سیستم آبیاری "نآفع" طراحی و مورد آزمایش قرار گرفت . در این سیستم ابداعی علاوه بر فشار هیدرولیکی آب که قسمتی از تاسیسات آبیاری تحت فشار می باشد، جهت انتقال آب ومواد غذایی مورد نیاز درخت از آوندهای مصنوعی استفا ده شده است . فشار آب در این سیستم قابل کنترل بوده و مجهز به شیرکنترل جهت رسوب زدایی و هواگیری می باشد . در این مقاله سیستم نآفع با سیستم آبیاری قطره ای در شرایط بحران مانند گرمای شدید، بالا آمدن سطح آب زیرزمینی نامرغوب ، تهدید ریشه ها به جهت ورود مواد شیما یی مضر به خاک همانند نفت و . . . مقایسه شده است . امکان تغییر سیستم نآفع به سیستم هایی نظیرآبیاری بارانی در بازه فعالیتی محدود وجود دارد .نتایج حاصل نشان می دهد درتمام زمینه های فوق عملکرد سیستم
نآفع نسبت به سیستم قطره ای کاربردی تر بوده است .