سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین همایش سراسری صنعت خودرو
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سیدهادی حسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران شمال
مهدیه شبانیان – مدرس دانشگاه آزاد تهران شرق

چکیده:
امروزه یکی از مسائل موجود درسیستمهای حمل و نقل هوشمند پیش بینی جریان و سرعت ترافیک می باشد که نقش مهمی را درمباحث کنترل ترافیک کنترل چراغهای راهنمایی کنترل زمان سفرو… دارد دیدگاه استفاده ازفناوری نوین و پرکاربرد RFID(Radio Frequency Identification) درخودروها و بهره گیری از آنها یک ایده جالب برای پیش بینی عوامل ترافیکی می باشد فناوری RFID با استفاده از ارتباطات مبتنی برفرکانس های رادیویی امکان شناسایی خودکار ردیابی و مدیریت اشیا انسان و حیوانات را فراهم می نماید با بدست آوردن اطلاعات بین داده های ارسالی خودروها توسط فن آوری RFID و انتخاب بهترین دسته داده برای عملیات پیش بینی برای استفادهاز تکنیکهای اطلاعاتی سع یکرده ایم که درعین کاهش حجم محاسباتی دقت پیش بینی را نیز افزایش دهیم دراین مقاله با توجه به قدرت سیستمهای هوشمنددرزمینه مدلسازی و پیش بینی از شبکه عصبی MLPMulti-Layer Perceptron) برای پیش بینی جریان ترافیک استفاده شده و عملکرد آن مورد مقایسه با روشهای معمولی قرارگرفته استکه حاکی از بالا بودن دقت پیش بینی جریان ترافیک با استفاده از شبکه عصبی می باشد.