سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا باقری – دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی متالورژی خ آزادی تهران صندوق پستی ۱۱۳۶۵-۹۴۶۶

چکیده:

تجمع لاستیکهای فرسوده خودرو بعنوان یک عارضه جنبی درکشورهای صنعتی مطرح بوده که بطور جدی سلامت محیط زیست را تهدید می نماید جهت حل این معضل که کمابیش درکشورهای درحال توسعه نیز مطرح می باشد روشهای متفاوتی ارایه و بعضا بکارگرفته شده است دراین مقاله بکارگیری ذرات حاصله ازاسیاب کردن تایرهای فرسوده خودرو درززینهای اپوکسی مورد مطالعه قرارگرفته است نتایج این تحقیق نشان میدهد که اگرچه این ذرات درمقایسه با لاستیکهایی که درصنعت برای افزایش چقرمگی به رزینهای اپوکسی افزوده میگردند ازکیفییت پایین تری برخوردارهستند مخلوط نمودن این ذرات با لاستیکهای متداول درصنعت منجر به ایجادرزینهای اپوکسی با چقرمگی بسیاربالا میشود که صرفه جویی اقتصادی زیادی را نیز بدنبال دارد مسلما این ذرات می بایست ازنظر اندازه و سازاری با پلیمر مورد استفاده درحد قابل قبول باشند دراین تحقیق ازاصول مکانیک شکست lefm جهت محاسبه چقرمگی Klc استفاده شده است مکانیزم های شکست و افزایش چقرمگی نیز با روشهای مختلف میکروسکپی sem و TOM مورد مطالعه قرارگرفته اند