سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدجواد سنجری – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ایران
حمیدرضا بقایی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ایران
گئورگ قره پتیان – پژوهشکده بهره برداری ایمن شبکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ایران دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ایران
مجتبی آقامیرسلیم – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ایران

چکیده:

به هم پیوستگی سیستم های قدرت ضمن براورده نمودن رشدتقاضا جریان ناشی ازاتصال کوتاه را درسیستم افزایش میدهد این مسئله بهره برداران سیستم را مجبور به تعویض و نصب کلیدهایه قدرت با توان قطع بالاتر می کند با افزایش جریان اتصال کوتاه کلیدهای قدرت نصب شده موجود سیستم توانایی قطع چنین جریانی را ندارند ازطرفی تعویض کلیدهای قدرت باکلیدهای با قدرت قطع بالاتر مستلزم صرف هزینه هایی بالایی است ازسویی تجهیزات FACTS به دلیل مشخصه های کنترلی سریع و قابلیت جبران سازی پیوسته میتوانند توان خطوط و ولتاژ شین ها را کنترل کننددراین مقاله عملکرد جبران ساز ایستای سنکرون سری مورد بررسی قرارگرفته و سعی شده تا با تغییر کنترلهای مرسوم اعمالی برآن قابلیت آن را افزایش داده و ازآن به منظور محدودسازی جریان خطا استفاده شود ازروش کنترل مدلغزشی برای کنترل جبران سازایستای سنکرون سری استفاده شده است نتایج شبیه سازی ها نشان میدهد که طرح کنترلی مذکور بصورت موثری توانایی محدودسازی جریان خطا را دارد