سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

جهانگیر عابدی کوپایی – دانشیار گروه مهندسی آب
سیدسعید اسلامیان – دانشیار گروه مهندسی آب
فرهود فکوری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب

چکیده:

در ناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران استفاده مجدد از آب میتواند وسیله ای برای جبران کمبود آب باشد با توجه به خشکسالی های اخیر در ایران رشدروزافزون جمعیت ، توسعه شهرنشینی و صنعتی شدن امروزه استفاده مجدد از پساب به عنوان یکی از منابع پایدار در کشاورزی حائز اهمیت می باشد.