سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داود افیونی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
مهرداد محلوجی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
کاووس رشمه کریم – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

افزایش روزافزون جمعیت و محدودیت منابع آب مناسب برای تولید محصولات زراعی استفاده از منابع نامتعارف آب را اجتناب ناپذیر می سازد و گرچه اینمنابع در حال حاضر نیز استفاده می گردند ولی به نظر می رسد در آینده مجبور به استفاده بیشتر از آنها باشیم . یکی از این منابع نامتعارف آبهای شور و لب شور می باشد که به درجات مختلف برای گیاهان زارعی تنش زا هستند معرفی و استفاده از ارقام متحمل به شوری یکی از کارآمدترین روشها برای مقابله با این تنش است و می تواند باعث افزیش بازده تولید و امکان استفاده بیشتر از آبهای شور گردد. منطقه رودشتین واقع در ۷۰ کیلومتری شرق اصفهان از جمله مناطقی است که زارعین در سطح وسیعی مجبور به استفاده از چنین منابع نامتعارفی از آب هستند و آبهای دارای شدتهای شوری مختلفی برای آبیاری محصولات خود از جمله گندم استفاده مینمایند.