سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حیدرعلی مالمیر – گروه زیست شناسی دانشگاه بوعلی سینا
حسین نصیری –

چکیده:

یکی از مشکلات اصلی مناطق خشک و نیمه خشک کمبود آب است و آبی هم که وجود دارد شور است و قابل استفاده گیاه نیست. از طرف دیگر یکی از مشکلات شهری در این مناطق وجود کانالهای فاضلاب است که در صورت یک مدیریت صحیح بر پایه تحقیقات میتوان به نسبتهای مختلف آب شور و آب فاضلاب را با هم مخلوط کرده و مناطقی را زیر کشت برد.در این آزمایش پنج نوع گیاه کشاورزی شامل گندم- جو – شبدر- تنباکو و پیاز انتخاب شد، مراحل مختلف رشد بررسی شد. بافت خاک مورد آزمایشSandy Loen بود. تحقیقات نشان داد استفاده از آب شور با کیفیت کم ماده غذائی هنگام مخلوط شدن با آب فاضلاب طول دوره رویشی به مدت زیادی افزایش یافته، مخصوصا در مورد تنباکو، همچنین میزان محصول را در گندم، تنباکو، جوافزایش داده و در تولید محصول برای شبدر، پیاز مناسب است. بین میزان نیترات و فسفات در داخل و خارج گیاه و طول مدت رشد رویشی گندم، تنباکو، پیاز رابطه وجود دارد. بعلاوه با استفاده از آب خروجی(آب زهکشی) میتوان محصولات را به ترتیب بر حسب مقاومت آنها به نمک آبیاری کرد که در این مورد از هدر رفتن آب جلوگیری به عمل خواهد آمد.