سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدوحید مرتضوی – دانشجوی آارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه گلستان
حبیب الله میرزایی – استادیار گروه صنایع غذایی دانشگاه گلستان
محمدحسن ایکانی – عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

باافزایش دمای آب مایع تحت فشار، بین ١٠٠ تا ٣٧۴ oC ، قطبیت آن به طور قابل ملاحظه ای ک اهش یافت ه و می تواند به عنوان حلال استخراج آننده برای طیف وسیعی از مواد استفاده شود . این روش ن