سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر اسلامی – ا عضاء هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
مهدی سرچشمه پور –

چکیده:

رشد روز افزون جمعیت و افزایش تقاضا برای آب و غذا از یک طرف و محدود بودن منابع آبی و خشکسالی های اخیر ازطرف دیگر برنامه ریزان و متخصصین علوم آب را به استفاده از آب های نامتعارف معطوف کرده است. در استان کرمان که منطقه ای کویری بشمار می آید استفاده از آبهای شور بخصوص در مناطق شمالی استان برای آبیاری باغات پسته امری اجتناب ناپذیر شده است. محصول پسته در کشور ایران از جهت صادرات غیر نفتی حائز اهمیت بوده و از حدود ۳۷۰ هزار کل باغات پست? ایران نزدیک به ۸۰ درصد آن در استان کرمان واقع شده است. علارغم مشکلات و محدودیتهای کیفی و کمی آب در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد باغات به روش سنتی آبیاری می شوند، که این امر منجر به ورود فزایند? نمک به سطح خاک باغات می گردد و بهره بردارن مجبور به خارج کردن خاک های شور از آنجا و جایگزین نمودن خاک مناسب به جای آنها هستند. هدف اصلی از این تحقیق بررسی استفاده از آب شور در سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحیSDI) در کانال کود درختان پسته می باشد. تیمارهای آزمایش شامل دو عمق کانال کود ( ۵۰ و ۷۰ سانتی متر)، سه سطح آبیاری ( ۱۰۰ % مقدار محاسبه شده برای نیاز آبی محصول پسته، ۵۰ % و ۷۵ %) و با سه تکرار بودند. طرح آزمایشی در قالب بلوکهای کاملا تصادفی انجام شد