سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهران شرفی – گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
فریدون شمس علیئی – دانشکدة مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی تهران
علی موقر – دانشکدة مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف ، تهران

چکیده:

روش های رسمی در توصیف و ارزیابی معماری، نسبت به روش های غیر رسمی از جنبه های سیستماتیک بالایی برخوردار بوده و امکان درستیابی خودکار ویژگی های مختلف را فراهم می کنند. در این مقاله، یک مدل توسعه یافتة مبتنی بر آتاماتا با عنوان آتاماتای تیمی برای توصیف معماری نرم افزار تطبیق داده می شود و الگوریتمی برایتبدیل توصیفات معماری از ۲٫۰UMLبه این مدل رسمی معرفی میشود. با توجه به زیر بنای رسمی بوجود آمده، یک مدل تحلیلی برای ارزیابی کارایی معماری که با آتاماتای تیمی توصیف شده است معرفی می گردد و نهایتاً نتایج حاصل از بکارگیری رویة پیشنهادی بر یک نمونة مطالعه ارائه می شود . در این نمونة مطالعه که مربوط به معماری یک نرم افزار سرویس دهندة وب است، معمار با کمک رویة پیشنهادی خصوصیات کارایی معماری مورد نظر را در شرایط هجوم ناگهانی درخواست ها ارزیابی نموده و اصلاحات لازم را جهت بهبود آن اعمال می نماید