سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
آزاده یکتاسرشت – گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز- ایران
مسعودرضا صیفی آباد شاپوری – گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران، اهواز- ایران
مسعود قربانپور نجف آبادی – گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران، اهواز- ایران
امین جایدری – گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان،خرم آباد – ایران

چکیده:
یکی از معایب پروتئین های نوترکیب بیان شده در اشرشیا کلی نا محلول بودن آنها می باشد. برای اجتناب از این مشکل غالبا این پروتئین ها به شکل فیوژن با (MBP) Maltose Binding Protein بیان می شوند. هدف از این مطالعه استفاده از آرد برنج به عنوان یک منبع طبیعی از آمیلوز برای خالص سازی پروتئین های فیوژن با MBP است. MBP و نوکلئوپروتئین ویروس انفلوانزای پرندگان فیوژن با MBP به وسیله آرد برنج و رزین آمیلوز تجارتی خالص سازی شدند. نتایج نشان داد که آرد برنج می تواند برای تخلیص پروتئین های فیوژن با MBP استفاده شود.