سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد سلیمانی – دانشجوی دکترای اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
بهشاد جدیری شکری – کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
مسعود زارع نقدهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
آرش امیدپور – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

اکسیداسیون یون‌های فلزی معادن مس در دراز مدت ممکن است سبب تولید اسید و ایجاد
پساب‌های اسیدی گردد. پیریت (FeS2) مهم‌ترین کانی موجود در معادن مس می‌باشد که اکسیداسیون آن سبب تولید چنین پساب‌هایی می‌گردد. در این مقاله سعی شده است که با انجام نمونه‌برداری در مقیاس وسیع و استفاده از آزمایشات سینتیکی مطالعاتی در جهت پیش‌بینی و تعیین پتانسیل اسیدی معدن مس سونگون اهر انجام گردد. پس از انجام نمونه‌برداری و آماده‌سازی نمونه‌ها آزمایشات سلول مرطوب، اندازه‌گیریpHوEhو اندازه‌گیری هدایت الکتریکی بر روی نمونه‌ها انجام گردید. پس از انجام آزمایش سلول مرطوب که در شرایط شبیه‌سازی شده طبیعی انجام گردیده است، نمونه‌ها تحت آنالیزهای مختلف قرار گرفت. نتایج نشان دهنده این موضوع است که پساب اسیدی در تمامی زون‌ها به غیر از زون فیلیک-هیپوژن خاصیت اسیدی ندارد و تنها در این زون قدری روند افزایش pH مشاهده گردید که این شاید به دلیل وجود کانی‌های کربناته با فعالیت خنثی‌سازی بالا در سایر زون‌ها باشد. نتایج آزمایش‌های Eh بیانگر وجود خاصیت اسیدی با نرخ اکسیداسیون بالا در تمامی زون‌ها می‌باشد. نتایج آزمایش هدایت الکتریکی نیز که بر رروی پساب‌های جمع‌آوری شده صورت گرفته نیز نشان دهنده پایین بودن میزان یون‌های فلزی حل شده در آنها می‌باشد که این موضوع موید پایین بودن پتانسیل آلودگی ناشی از یون‌های فلزی در آنها می‌باشد.