سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود یزدانی – استادیار بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
علی آزاد – کارشناس ارشد مهندسی عمران، شرکت مهندسین مشاوره سازه

چکیده:

روش مونونوبه-اوکابه که امروزه پس از گذشت نزدیک به یک قرن هنوز جزو گزینه های اصلی طراحی دیوارهای حایل قرار دارد، بر اساس فرضیات ساده کننده ای استوار بوده و می تواند ضرایب رانش فعال و مقاوم خاک را در حالت زلزله بصورت شبه استاتیکی محاسبه کند. هرچند که وجود فرضیات ساده باعث ارائه یک حل تحلیلی بسته در قالب روابط ریاضی شده است اما چنین فرضیاتی بعضا در عمل وجود نداشته و می تواند نتیجه طراحی رابه سمت غیر اقتصادی بودن و یا غیر ایمن بودن سوق دهد. تحقیق حاضر بر اساس مبانی روش تعادل حدی تلاش کرده است تا با وارد نمودن شرایط واقعیتری از هندسه و مشخصات خاک و همچنین سطح آب زیر زمینی، در قالب روشی محاسباتی که امروزه با فراگیر شدن کامپیوتر به آسانی میسر است، به محاسبه فشارهای جانبی خاک در حالت زلزله بپردازد. نتایج این مقاله حاکی از آن است که مدلسازی انجام شده قابلیت محاسبه ضرایب رانش را داشته و در چارچوب روش آنالیز تعادل حدی راهکاری ساده و عملی درمحاسبه و طراحی دیوارهای حایل ارائه می دهد.