سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد سعدی عسگری – عضو هیئت علمی گروه مهندسی GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
زهره معصومی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

چکیده:

یکی از مهم ترین مسائل موجود در بهداشت عمومی، بدست آوردن تجمع غیرمعمولی گروهی ازمسائل و مشکلات بهداشتی از جمله بیماری ها در مکان خاص می باشد. از طریق تلفیق آنالیزهای آماری و مکانی GIS می توان تجمع جمعیت مبتلا در مکان ، تغییرات وضعیت بهداشتی ، شیوع یک بیماری و … را تشخیص داد. همچنین پس از یافتن تجمع های مکانی با استفاده از GIS می توان به بررسی عوامل بیماری ، مدلسازی، پیش بینی و در نهایت مدیریت بحران به وجود آمده پرداخت. در این مقاله روشهای آنالیز تجمع مکانی وقایع بهداشتیاستفاده از GIS در اجرای این روشها بررسی خواهد شد. همچنینمجموعه ای از روشها و مفاهیم آنها برای آنالیز تجمع مکانی مسائل بهداشتی خواهد آمد. از آنجائیکه اغلب داده های مسائل بهداشتی و پراکندگی بیماری ها نقطه ای یا پلی گونی می باشند، روشهای شرح داده شده در اینجا روشهایی هستند که بر روی داده ها نقطه ای یا پلی گونی عمل می کنند. این پروژه برای یافتن تجمع مکانی سرطان معده بر روی داده های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران انجام شده است. روش نگاشت احتمال به عنوان مناسبترین روش به منظور یافتن تجمع مکانی این بیماری انتخاب شده است. در پایان برنامه‌ای درمحیط نرم افزارهای آماری برای یافتن تجمع مکانی طراحی شده است. نتیجه به دست آمده حاکی ازتجمع بیماری در نیمه شمالی کشور است.