سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهسا واقفی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد
علی مطیع نصرآبادی – استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد
محمدحسن مرادی – دانشیار، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

در این تحقیق از آنالیز مقید مؤلف ه های مستقل به عنوان روشی برای پیش پردازش دادگان استفاده شده است . از کاهش نرخ نمونه برداری برای استخراج ویژگی و از آنالیز جداساز خطی برای تفکیک دادگان حاوی مؤلفه P300 و فاقد آن در دادگان BCI2005-II استفاده شده است. تشخیص مؤلفه P300 برای سوژه B، ۹۵/۸۲% بدست آمده است که نسبت به حالتی که از آنالیز مقید مؤلفه های مستقل برای پیش پردازش دادگان استفاده نشود، ۰/۸۲ درصد بهبود نتیجه را نشان می دهد.