سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد حسن پورصدقی – دانشجوی دکتری ژئوفیزیک – زلزله شناسی: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
احمد زمانی – استاد بخش زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه شیراز
محمد مختاری – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

از اهداف اولیه این مطالعه بررسی رابطه بین پراکندگی مکانی زلزله ها و زمین ساخت هر منطقه لرزه خیز بویژه گسلهاوخوشه بندی(Clustering) پیش لرزه ها و پس لرزه ها با استفاده از آنالیز فرکتالی میباشد. در ادامه سعی شده استعلاوه بر تعیین موقعیت مکانی وابعاد مناطق آرامش قبل از زلزله (Preseismic quiescence) که یکی از علائم پیش نشانگر زلزله های بزرگ می باشد خاصیت خود همسانی(Self similarity)پیش لرزه ها و پس لرزه ها نیزبررسی شوند.لازم به ذکر است که خود همسانی علاوه بر کاربرد آن درخوشه بندی زلزله ها میتواند بعنوان ابزاری جهت تعیین سازوکار گسلش و شرایط تنش پوسته در هر ناحیه بکار رود. نهایتا یکی از اهداف این مطالعات ارایه روشهایی برای پیش بینی بلند مدت زلزله ها و تعیین وضعیت تنش و درجه ناهمسانگردی مناطقی که سابقه زلزله های قوی را دارند میباشد.