سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید هاشمی طباطبائی – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، بخش ژئوتکنیک
عطاء آقایی آرایی – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، بخش ژئوتکنیک

چکیده:

آهک شکفته به صور ت گسترده برای بهبود مقاومت برشی خاک ها استفاده می گردد . این تحقیق مقدار آهک مورد نیاز برای اصلاح پارامترهای مقاومتی یک نوع خاک ریزدانه را مورد بررسی قرار می دهد . نمونه ها با درصدهای مختلف آهک تهیه و پس از عمل آوری تحت آزمایش برش مستقیم و مقاومت فشار محوری در حالت مرطوب و هوا خشک قرار گرفتند . نتایج آزمایش ها نشان می دهد که مقدار آهک بهینه به منظور اصلاح پارامترهای مقاومتی خاک ریزدانه در حدود %۶ می باشد و مقادیر پارامترهای مقاومتی در آزمایش های برش مستقیم و مقاومت فشاری محوری در حالت هوا خشک نسبت به مرطوب بیشتر است