سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهاب کریمخانی –

چکیده:

گازهای سمی منتشرشده ازسوختن اتانول نسبت به بنزین بسیارکمتر است .با جانشینی قسمتی ازسوخت بنزین بدون سرب با اتانول ضمن سوخته شدن مقدار کمتری بنزین و بدنبال آن ورود کمتر آلاینده های سمی به هوا بعلت وجود اکسیژن در ساختمان ملکولی اتانول باعث احتراق کاملتر بنزین می شود که این امر نیز آلاینده کمتری بویژه مونوکسید کربن کمتری وارد هوامی کند MTBE (متیل ترشیاری بوتیل اتر) یک ماده اکسیژنه است که در کشور ما به طور گسترده دربنزین بدون سرب استفاده می شود این ماده در اثر نشت و تبخیر درپمپ بنزینها وارد محیط زیست می شود ودارای تاثیرات سوئی برروی بدن انسان و دیگر موجودات زنده می باشد و در صورت ورود به آبهای زیرزمینی باعث آلودگی و غیر قابل شرب شدن و بی استفاده شدن درصنعت کشاورزی می شود . اتانول ضمن دارابودن خواص MTBE به عنوان یک ماده اکسیژنه درصورت ورود به محیط زیست هیچگونه آلودگی به همراه ندارد .