مقاله استفاده از اتصال دهنده سيلاني و اسيد فسفريک در آمايش سطحي کربنات کلسيم و بررسي رفتار پخش آن در آب و تولوئن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم و فناوري رنگ از صفحه ۲۰۹ تا ۲۲۱ منتشر شده است.
نام: استفاده از اتصال دهنده سيلاني و اسيد فسفريک در آمايش سطحي کربنات کلسيم و بررسي رفتار پخش آن در آب و تولوئن
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عامل اتصال دهنده سيلاني
مقاله کربنات کلسيم
مقاله آمايش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: محسني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به بررسي آمايش سطح کربنات کلسيم توسط عامل اتصال دهنده سيلاني مي پردازد. در ابتدا آمايش به طور مستقيم در محيط اتانول انجام شد. پارامترهاي واکنش از جمله دما، pH و همچنين روش آبکافت تغيير داده شدند. با استفاده از آزمون هاي طيف سنجي زير قرمز، آناليز حرارتي و کدورت سنجي نمونه ها بررسي شدند. نتايج نشان داد آماده سازي به صورت مناسب صورت نگرفته است. در صورتي که آمايش با اسيد فسفريک در ابتدا انجام گيرد، واکنش گروه سيلاني با ذرات به راحتي انجام گرفته و حتي پس از شستشوي نمونه ها از روي سطح جدا نمي شوند. ميزان سيلان آمايش شده روي کربنات کلسيم از پيش آمايش شده با اسيد فسفريک، در مجموع %۱٫۶۷ وزني نسبت به کربنات کلسيم بود. که از اين ميزان، حدود %۱٫۰۶ آن با سطح پيوند فيزيکي ايجاد کردند که با شستشو از روي سطح جدا شدند و %۰٫۶۱ آن با سطح پيوند شيميايي مقاوم در برابر آب تشکيل دادند.