سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا ملاخلیلی – دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمدرضا میبدی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهر

چکیده:

درک صحیح از الگوهای رفتاری کاربران وب سایت ها منجر به انطباق هرچه بهتر خدمات ارائه شده توسط سایت با نیازهای کارب می گردد. در این مقاله ضمن معرفی چارچوبی بر اتوماتای یادگیر توزیع شده جهت استفاده در فرایند جست وجو در وب، ابزاری مبتنی بر اتوماتای یادگیر توزیع شده جهت استخراج الگوهای رفتاری کاربران وب پیشنهاد و سپس عملکرد آن با عملکدر روش مارکوف در پیش بینی رفتار کاربران وب مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج شبیه سازی ها نشان داده است که روش مبتنی بر اتوماتای یادگیر توزیعشده دارای دقتی برابر با روش مارکوف در پیش بینی حرکت کاربران می باشد. علاوه بر این، روش پیشنهادی در مقایسه با روش مارکوف دارای مزیت سربار کم محاسباتی و قابلیت به کارگیری بر خط می باشد.