سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جهانشاه کبودیان – آزمایشگاه سیستمهای هوشمند صوتی- گفتاری
محمدرضا میبدی – آزمایشات محاسبات نرم.
محمدمهدی همایون پور – آزمایشگاه سیستمهای هوشمند صوتی- گفتاری

چکیده:

یکی از ابزارهای بسیار قدرتمند در پردازش فرآیندهای اتفاقی و دنباله های تصادفی مدل پنهان مارکف HMMیا میباشد. مشهورترین روش آموزش مدل پنهان مارکف روش بام – ولش BWاست که یک روش آموزش (جستجوی) محلی بوده و در دام بهینه های محلی گرفتار می آید. در این تحقیق از روشهای جستجوی سراسری مبتنی بر سرد کردن فلزات (SA) و برای اولین بار از روش مبتنی بر اتوماتون یادگیر تقویتی با مقدار عمل پیوسته (CARLA) برای آموزش مدل پنهان مارکف استفاده کرده ایم. آزمایشها نشان می دهند که روش CARLA نسبت به SAبهتر عمل می کند. این برتری بدان دلیل است که روش SAیک روش بدون حافظه است، در حالیکه روش CARLA یک روش حافظه دار بوده و نیز نسبتبه SAدارای رزولوشن بیشتری برای تعیین دقیق پارامترها می باشد.