سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لهراسب جعفری بی بالان – ( کارشناس عمران- نقش هبرداری (سرپرست واحد نقش هبرداری نظارت مقیم طرح کا

چکیده:

جهت امکا نپذیر کردن کنترل نقش هبرداری عملیات حفاری تکی هگا هها و بت نریزی بدنه سدکارون ۴، روشی خاص اتخاذ گردید.نقش هبرداری نظارت مقیم سد کارون ۴ این افتخار را دارد که برای اولین بار در کشور توانسته اجرای بتن بدنه را بدون نیاز به دریافت مختصات لیف تهای بت نریزی که تا قبل از این توسط دفتر فنی و به صورت مرحله به مرحله جهت اجرا ارائه م یشد، توسط یک برنامه کامپیوتری و به صورت اتوماسیون کنترل و اجرا نماید. آنچه که مسلم است این که در ارائه مختصات توسط بخش دفتر فنی اشکالاتی نظیر درج اشتباه عدد مربوط به مختصات، ثابت رض شدن تراز ارتفاعی و نیز محدود بودن تعداد نقاط ارائه شده، به مح لهای خاص، مشکلاتی را هنگام اجرا و کنترل موقعیت قال بهای بدنه برای قسمت نقش هبرداری به همراه داشت که با ارائه برنامه فو قالذکر اول این که از حجم کاری دفتر فنی به میزان زیادی کاسته شد، دوم این که میزان خطاها و اشتباهات ناشی از درج مختصات غیرصحیح در نقش ههای مربوط به بدنه به صفر رسید و سوم این که با توجه به دقت بالای برنامه موقعیت دقیق هر نقطه قابل حصول و پیاده کردن گردید. بدیهی است کاهش حجم کاری دفتر فنی و جلوگیری از ارائه مختصات نادرست برای قال بهای بدنه، کاهش چشمگیری در هزین ههای ریالی و زمانی طرح را به همراه داشته است.