سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعودمحمد رحیمی فرد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
حیدرعلی شایانفر – دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین شایقی – دانشگاه محقق اردبیلی
بابک روح الهی – شرکت توزیع نیروی برق اردبیل

چکیده:

از دهه ۱۹۸۰ تلاش های بسیاری در جهت تغییر ساختار صنعت برق با هدف ایجاد رقابت عادلانه و بهبود بازدهی اقتصادی در کشورهای مختلف انجام گرفته است . از جمله مسائلی که در رسیدن به مفهوم دسترس ی آزاد به شبکه انتقال ممانعت می کنند ، تلفات و ایجاد گرفتگی یا تراکم در شبکه انتقال است اما سهم تلفات در مقایسه با گرفتگی در مدیریت سیستم انتقال بسیار ناچیز می باشد. بنابراین یکی از مهم ترین و حساسترین وظایف بهره بردار شبکه ، مدیریت گرفتگی هنگام وقوع تراک م در برنامه ریزی بهره برداری از سیستم های قدرت است. روشهای مختلفی برای مدیریت تراکم و رفع آن ارائهو مورد اجرا گذاشته شده است که از آن جمله به روش استفاده از شیفت دهندههای فازی، تپ چنجر ترانسفورماتورها، پخش بار مجدد ژنراتورها یا کاهش بار سیستم و روش استفاده از ادواتFACTSمی توان اشاره کرد . در این مقاله دو روش استفاده از ادواتFACTSبرای مدیریت تراکم خطوط در سیستمهای قدرت تجدیدساختاریافته ارائه میشود.