مقاله استفاده از ازن و کربن فعال گرانولي در تصفيه پساب صنايع الکل سازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در آب و فاضلاب از صفحه ۱۰ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: استفاده از ازن و کربن فعال گرانولي در تصفيه پساب صنايع الکل سازي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويناس
مقاله ملاس نيشکر
مقاله تصفيه پساب
مقاله pH؛ COD

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هادوي فر مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: يونسي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: زينتي زاده علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق، تصفيه پساب کارخانه هاي توليد الکل (ويناس) در فرآيند ترکيبي ازن و کربن فعال گرانوله (GAC) در سيستم پيوسته بود. سيستم پيوسته توسط ازن و کربن فعال گرانولي به تنهايي و در فرآيند توام GAC/O3 براي تعيين ميزان اثر هم افزايي GAC و ازن بر حذف رنگ و COD ويناس حاصل از فرآيند توليد آزمايشگاهي اتانول از ملاس نيشکر بررسي گرديد. آزمايش هاي پيوسته با ميزان ازن ۲۴۰ ميلي گرم بر ساعت و در دماي محيط و ميزان دز GAC معادل ۱۰۰ گرم انجام گرفت. کارايي ازن در حذف رنگ (۷۴ درصد) بيشتر از حذف COD (25 درصد) در شرايط بهينه بود. فرآيند GAC/O3 اثر هم افزايي بر حذف رنگ و  COD ويناس نداشت، بلکه اثر منفي داشت که البته اين اثر منفي با افزايش pH ويناس ورودي کاهش يافت. مطالعات نشان داد که تغيير pH اثر زيادي در هر سه فرآيند تصفيه دارد.