مقاله استفاده از استراتژي آميخته هاي ترفيعي و تشويقي مناسب جهت جذب هيات علمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۳۴ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: استفاده از استراتژي آميخته هاي ترفيعي و تشويقي مناسب جهت جذب هيات علمي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آميخته ترفيعي و تشويقي
مقاله فروش شخصي
مقاله تصوير موسسه
مقاله بازاريابي مستقيم
مقاله واحدهاي كوچك دانشگاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروغي امير
جناب آقای / سرکار خانم: زارع مدوييه حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه استفاده از شيوه هاي نوين علمي براي پيشبرد اهداف هر سازماني ضروريست. يكي از فاكتورهاي مهم دخيل در بالا بردن سطح علمي دانشگاه در نتيجه پيشرفت تحصيلي دانشجويان جذب هيات علمي با مدرك دكتري و تخصص لازم براي تدريس و تحقيق در دانشگاه مي باشد. يكي از شيوه هاي نوين جذب اساتيد استفاده از شيوه هاي نوين بازاريابي مي باشد. هر چند بيشتر تحقيقاتي كه تا حال صورت گرفته در خصوص بازاريابي محصول بوده؛ اما در اين زمينه، بازاريابي خدمات، بيشتر مي تواند به ارايه يك مدل بازاريابي به ما كمك نمايد (بر اينكه واژه مشتري مفاهيم متفاوت در علم بازاريابي دارد). در اين تحقيق، نظر به اينكه اساتيد شاغل با عملكرد دانشگاه از نزديك آشنا بوده و اساتيد غيرشاغل نيز به راحتي مي توانند دلايل همكاري و عدم همكاري با دانشگاه آزاد را بيان نمايند با استفاده از نظرات خود اساتيد (شاغل در اين واحدهاي دانشگاهي و غيرشاغل در اين دانشگاه) به آزمون فرضيه هاي خود پرداخته ايم. روش تحقيق مورد استفاده پيمايشي بوده و با استفاده از رگرسيون به بررسي عوامل موثر در جذب اساتيد به صورت تمام وقت يا حق التدريسي پرداخته شده است.  نتايج حاصل نشان مي دهد كه از بين ۵ عامل اصلي موثر، پيشبرد فروش بيشترين تاثير را مي تواند داشته باشد و همبستگي بيشتري بين اين عامل نسبت به ساير عوامل با جذب اساتيد وجود دارد و دانشگاه مي بايست بتواند از اين فاكتور استفاده نموده و به جذب اساتيد بپردازد. به اين منظور مدلي ارايه گرديده كه مي تواند در صورت استفاده صحيح و دقيق از آن،جذب اساتيد را تسهيل نمايد.