سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید ابوطالبی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
محمدحسن مرادی – پژوهشکده پردازش هوشمند علائم تهران
محمدعلی خلیل زاده –

چکیده:

مولفه P300 یکی از مهمترین سیگنالهای الکتریکی مرتبط با فعالیت های شناختی مغز است دراین تحقیق با استفاده از دو نمونه از تبدیلهای زمان ت فرکانس – شامل توزیع ویگنر – ویل و ضرایب ویولت گسسته سیگنالهای تک ثبت گرفته شده از روی سر به مولفه های مختلف زمان – فرکانسی تجزیه گردیده و از آنها به عنوان ویژگیهای مرتبط با فعالیت های شناختی مورد مطالعه استفاده شده است هدف ازاین تحقیق طراحی سیستمی بوده که با استفاده از این ویژگی ها تک ثبت های حاوی موج P300 که درپاسخ به تحریک هدف ظاهر می شوند را از تک ثبت هیا فاقد این موج که درمواجهه با تحریک غیرهدف تولید میشوند تفکیکنماید برای این منظور یک استراتژی یادگیری مدولار متکی به آنالیز مولفه های اصلی و شبکه های عصبی مورد استفاده قرارگرفت نتایج حاصل از پیاده سازی این سیستم نشان دهنده عملکرد بهتر ویژگیهای ویولت دردستیابی به هدف موردنظر بوده است. انتظار می رود با افزایش تعداد نمونه های موجود در دادگان آموزش قابلیت بهبود این کارایی وجود داشته باشد.