سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدمحمدمهدی هادوی – مرکز تحقیقات گروه صنایع تسلیحاتی، تهران، ایران
برایان گلسیون – دپارتمان مواد، دانشگاه ایالتی آایوآ ، آمس، امریکا
دیوید یانگ – دانشکده مواد، دانشگاه نیوساوت ولز، سیدنی ، استرالیا

چکیده:

استحاله فازی ووستیت (FeO) در زیر دمای ایوتکتویدی تبدیل به اهن و مگنتیت (Fe+Fe3O4) که حدود ۵۷۰ درجه سانتی گراد می باشند، بررسی گردید. لایه اولیه اکسید با اکسیداسیون فولاد آرام در دمای ۹۰۰ درجه سانتی گراد بمدت ۱۰۰ ثانیه تهیه و انگاه در دماهای ۵۰۰-۱۰۰ درجه سانتی گراد تا ۶ ساعت بصورت تکدمایی آنیل گردید. در ارزیابی فازهای تشکیل شده از میکروسکوپ نوری مجهز به اسپکتروسکوپ لیزری رامان، میکروسکوپ الکترونی مجهز به (Backscatter) و میکروآنالیز با پروب الکترونی استفاده شد، مشخص گردید که استحاله لایه اکسیدی ووستیت بمیزان زیادی متاثر از درجه سرد شدن در زیر دمای ایوتکتوید می باشد. در دمای آنیل حدود ۲۷۰ درجه سانتی گراد ، ووستیت مستقیما به دانه های Fe+Fe3o3 استحاله می یابد. در دماهای ۲۰۰ درجه سانتی گراد و پایین تر هیچگونه استحاله ای مشاهده نگردید. از نتایج بدست آمده، دیاگرام استحاله تکدمایی حاصل گردید . در ضمن مشخص شد که در تهیه دیاگرام چنانچه به مطالعه بر روی مشاهدات ازسطح مقطع حکاکی شده اکسید بکمک میکروسکوپ نوری بسنده شود، دیاگرام استحاله دیگری حاصل خواهد شد.