سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

طیبه محسنی ازغندی – مسئول ابزارهای کیفی شرکت ره آورد گستره شرق

چکیده:

در هر متدولوژی بر اساس فلسفه و رویکرد خاص آن از روشها و تکنیکهایی استفاده می شود که با درک آن می توان بدون اجرای مستقیم متداز روح حاکم برآن سود جست . هدف مقاله بررسی فلسفه ، اصول و خط مشی شش سیگما و استفاده در بهینه سازیSPCو معرفی مدلی اجرایی است تا بتوان براحتی آنرا آموزش داده و پیاده نمود. با اجرای این مدل نگرش شش سیگما و روشهای اصولی آن تسری یافته ، اجرایSPC موثرتر شده و در صورت لزوم زمینه برای پیاده سازی شش سیگما فراهم می گردد و با تمرین نگرش جامعی که در شش سیگما نهفته است سینرژی مجموعه افزایش می یابد. برای اطمینان از صحت پیاده سازی این روش نکاتی که بهتر است مشتریان و ممیزان سیستمهای مدیریت کیفت در هنگام ممیزی در نظر داشته باشند نیز ذکر شده است