سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشاد کیانی – دانشجوی دکتری خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد جلالیان – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
عباس پاشایی – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

دراین مطالعه نشان داده شده است که چگونه می توان از اطلاعات باستان شناسی در مطالعات خاکشناسی استفاده نمود از منطقه پاسنگ گالیکش استان گلستان سه نوع اثار فرهنگی به دست آمد ۱- سفال نوع زاغه و چشمه علی مربوط به ۷۰۰۰ تا ۷۲۰۰ سال پیش ، ۲- سفال قرمز ساده نقش کنده متعلق به هزاره دوم پیش از میلاد و ۳- سفال خاکستری و لعابدار دوران اشکانی تا اخر ساسانی . به این ترتیب سه دوره اسکان دراین منطقه قابل بررسی است که به نظر می رسد در دورانی با اب و هوای گرم و مرطوب استقرار پیدا کرده است یک دوره از ۷۰۰۰ تا ۲۷۰۰ سال پیش دوره از ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ سال پیش و اخرین دوره از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سال پیش دراین منطقه می زیسته اند. بررسی خاکشناسی نیمرخ منطقه وجود انقطاع درلایه بندی را نشان میدهددر بررسی فرمهای کریستاله و امورف اهن و نیز شواهد مورفولوژیک نظیر تشکیل افقهای کلسیک و ارجیلیک به عنوان شاخصهای تکامل خاک وجود دوره ای گرم و مرطوب که توسط دوره ای سرد وخشک همراه با رسوبگذاری نهشته های لسی قطع شده است به اثبات رسید.