سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا شریف زاده –
غلامرضا اردشیربهرستاقی – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران بابل، مجتمع آموزش عالی نوشیروانی، دا
حسین میارنعیمی –

چکیده:

امروزه آشکار سازی و ردیابی اشیا متحرک در بسیاری از سیستمهای مبتنی بر بینایی ماشین برای اهداف کنترلی، نظارتی و امنیتی کاربرد دارد. یکی از روشهای عمده در اینزمینه، تفریق تصویر شامل اشیا متحرک از تصویر زمینه است. بنابراین، مدل سازی و تازه کردن زمینه،از بخشهای اصلی این الگوریتم ها محسوب میشود. در اینمقاله بر خلاف اکثر روشهای بکار رفته در این زمینه، با تاکید بر اطلاعاتحرکتی استخراج شده از رشته فریم های تصویر، از رویکردی غیر آماری برای بازسازی تصویر زمینه استفاده می گردد. در این روش تعداد مناسبی از فریم های متوالی بر اساس سرعت و جهت حرکت اشیا متحرک انتخاب و دسته بندی می گردد. سپس با ترتیبی مناسب وبهصورت غیر متوالی، فریم های هر زیر مجموعه از یکدیگر تفریق می شوند تا بخشهای غیر پوشیده و ثابت صحنه آشکار گردد که از کنار هم قرار دادن این بخشها، کل زمینه به جز بخشهایی از صحنه، که ماهیتی دینامیک دارند همچون امواج دریا قابل بازسازی است. برای مدل کردن این بخشها نیز الگویی مناسب در نظر گرفته شده است که آخرین تغییرات این نواحی را در مدل نهایی در می کند. پس از کامل شدن مدل زمینه، به ازاء هر فریم جدید، اشیا متحرک اشکارسازی می شوند و مدل زمینه هم تازه می شود . این الگوریتم در صحنه های مختلف استاتیک و دینامیک با موفقیت مورد آزمایش قرار گرفته است.