سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین نظام آبادی پور – دانشگاه تربیت مدرس, بخش مهندسی برق, گروه الکترونیک
احسان اله کبیر – دانشگاه تربیت مدرس, بخش مهندسی برق, گروه الکترونیک
سعید سریزدی – دانشگاه شهید کرمان کرمان, بخش مهندسی برق, هسته پژوهشی پردازش تصویر

چکیده:

در این تحقیق, روش جدیدی برای بازیابی تصویر بر اساس محتوی ارائه شده است. در این روش تصویر به بلوکهای۴×۴ ناهمپوشان تقسیم میشود. این بلوکها با توجه به اندازه گرادیان سطح خاکستری آنها بهیکنواخت و غیریکنواخت دسته بندی میشوند. میانگین مقادیر هر بلوک در فضایHSV به ٥٤ کلاس رنگ, کوانتیزه شده و هیستوگرام رنگ بلوکها تشکیل میشود. از هر تصویر یک ویژگی آماری نیز, با توجه به نحوه قرار گیری بلوکهای آن در کنار یکدیگر، استخراج میشود که در عمل بازیابی در کنار هیستوگرامهای رنگ, مورد استفاده قرار میگیرد. این روش روی یک پایگاه داده با ١٢٥٠ تصویر آزموده شده و با روش هیستوگرام رنگ تمام تصویر مقایسه شده است