سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هدیه نازی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نسرین امیرمطلبی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکحمدرضا قیاطانچی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
عبداله سعیدی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

منطقه مورد بررسی شامل نه ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰۰ جلفا، سفیدرورد، ورزقان،مرند،تبریز،خواجه، آزادشهر،اسکو، بستان آباد در استان آذربایجان شرقی می باشد این گستره نیز به مانند سایر مناطق ایران به تکتونیک فعال، زین لرزه های متعددی را تجربه کرده اس. داده های مورد استفاده در این گستره شامل داده های ژئوفیزیک هوایی به روش مغناطیس سنجی با فاصله خطوط پرواز ۷/۵کیلومتر و ارتفاع بارومتریک ۲۵۰۰ متر و داده های سازمان انرژی اتمی با فاصله خطوط پرواز ۵۰۰ متر و ارتفاع ۱۲۰ متر می باشد. اطلاعات زمین لرزه های مورد استفاده مربوط به شبکه محلی تبریز بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ می باشد که بزرگی آنها تا ۴/۹درجه ریشتر و ژرفای کانونی آنها تا ۳۹/۵ کیلومتر متغییر می باشد. در این مطالعه خطواره های مغناطیس مدفون و سطحی به کمک داده های فوق الذکر استخراج شده و پس از مقایسه با گسلهای زمین شناسی نتایج بدست آمده بیانگر این است که در بیشتر مناطق ارتباط نزدیکی بین لایه ساختاری نهایی و رو مرکز زمین لرزه های گستره مورد نظر وجود دارد همچنین وضعیت لرزه زمین ساختی گستره مکورد نظر با نگرشی بر موقعیت و وضعیت خطواره ها و ویژگی زمین لرزه های منطقه بررسی شده است و نیز عمق این خطواره ها به روش مدلسازی اویلر محاسبه گردیده است و با عمق زمین لرزه های موجود مورد بررسی قرار گرفته است.