سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اکبر قاضی فرد – استادیار دانشگاه اصفهان
حسن مقبلی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
حسن یوسفی – مدیر اداره برق شهرضا، اصفهان

چکیده:

یکی از رایج ترین روشها جهت نصب الکترود و کاهش مقاومت زمین در زمینهای دارای مقاومت بالا استفاده از مخلوط خاک رس، نمک و زغال می باشد که دهها سال است در کشور بصورت سنتی مورد استفاده قرار می گیرد . از جمله مشکلات عمده مربوط به استفاده از این الکترولیت تجزیه تدریجی زغال و قطع اتصالات فلزی الکترود بر اثر خاصیت خوردگی نمک می باشد که باعث می گردد مقاومت بسیاری از زمینهای نصب شده پس از چند سال به شدت افزایش یابد .
در این تحقیق از خاک معدنی بنتونیت بعنوان الکترولیت بهینه که دارای خواص بسیار ویژه از جمله خاصیت آبگیری بسیار بالا، مقاومت بسیار پائین و عدم خاصیت خوردگی می باشد جهت نصب الکترودهای فلزی مختلف استفاده گردیده است .
نتایج حاصله نشان می دهد مقاومت خاک بنتونیت در مقایسه با مخلوط سنتی خاک رس، زغال و نمک در زمینهای رسی به میزان %۶۰ ، در خاکهای شنی به میزان %۶۶ ، در زمینهای سنگلاخی به میزان %۸۴ و در مناطق سنگی به میزان %۹۵ کمتر بوده و مقاومت کلیه زمینهای نصب شده با بنتونیت و الکترود صفحه ای کمتر از ۵ Ohm می باشد . استفاده از الکترودهای مختلف همراه با بنتونیت نیز نشان می دهد که می توان بجای الکترود صفحه ای جهت کاهش هزینه از الکترود صلیبی و یا نیم صفحه مسی استفاده نمود و مقاومت را نزدیک به محدوده موردنظر پایین نگه داشت .